Mauviel nyheter

M'150b lock mini koppar/mässing - 9 cm
M'150b lock mini
koppar/mässing - 9 cm
Artikelnummer6518.09
Rek. utpris
kr. 649,00
M'150b sautépanna mini koppar/mässing - 10 cl
M'150b sautépanna mini
koppar/mässing - 10 cl
Artikelnummer6511.07
Rek. utpris
kr. 749,00
M'150b ugnspanna koppar/mässing - 35 cm
M'150b ugnspanna
koppar/mässing - 35 cm
Artikelnummer6719.35
Rek. utpris
kr. 5.799,00
M'150s gryta med lock koppar/stål - 3,2 liter
M'150s gryta med lock
koppar/stål - 3,2 liter
Artikelnummer6131.21
Rek. utpris
kr. 5.699,00
Cook Style kastrull stål/mässing - 0,8 liter
Cook Style kastrull
stål/mässing - 0,8 liter
Artikelnummer3510.12
Rek. utpris
kr. 1.899,00
Cook Style kastrull stål/mässing - 1,7 liter
Cook Style kastrull
stål/mässing - 1,7 liter
Artikelnummer3510.16
Rek. utpris
kr. 2.299,00
Cook Style sautépanna rundad stål/mässing - 1,1 liter
Cook Style sautépanna rundad
stål/mässing - 1,1 liter
Artikelnummer3512.16
Rek. utpris
kr. 2.299,00
Cook Style sautépanna konisk stål/mässing - 1,1 liter
Cook Style sautépanna konisk
stål/mässing - 1,1 liter
Artikelnummer3523.16
Rek. utpris
kr. 2.449,00
Cook Style traktörpanna stål/mässing - 1,7 liter
Cook Style traktörpanna
stål/mässing - 1,7 liter
Artikelnummer3511.20
Rek. utpris
kr. 2.399,00
Cook Style gryta med lock stål/mässing - 3,2 liter
Cook Style gryta med lock
stål/mässing - 3,2 liter
Artikelnummer3531.21
Rek. utpris
kr. 4.199,00
Cook Style stekpanna stål/mässing - 24 cm
Cook Style stekpanna
stål/mässing - 24 cm
Artikelnummer3513.24
Rek. utpris
kr. 2.599,00
Cook Style stekpanna stål/mässing - 28 cm
Cook Style stekpanna
stål/mässing - 28 cm
Artikelnummer3513.28
Rek. utpris
kr. 3.099,00
Cook Style kastrull stål - 3,2 liter
Cook Style kastrull
stål - 3,2 liter
Artikelnummer5210.20
Rek. utpris
kr. 2.799,00
Cook Style traktörpanna stål - 5,7 liter
Cook Style traktörpanna
stål - 5,7 liter
Artikelnummer5211.28
Rek. utpris
kr. 4.799,00
Cook Style stekpanna stål - 26 cm
Cook Style stekpanna
stål - 26 cm
Artikelnummer5213.26
Rek. utpris
kr. 2.899,00
Smörklocka koppar/vit - 4 cl
Smörklocka
koppar/vit - 4 cl
Artikelnummer4260.00
Rek. utpris
kr. 1.249,00
Champagneskål koppar - 40 cm
Champagneskål
koppar - 40 cm
Artikelnummer2702.40
Rek. utpris
kr. 6.599,00
Champagnekylare hög aluminium - 20 cm
Champagnekylare hög
aluminium - 20 cm
Artikelnummer1604.20
Rek. utpris
kr. 3.299,00